Hiển thị tất cả 6 sản phẩm

Linh kiện - bảng mạch công nghiệp

Bản mạch – GT710 UD2 D3 2GB

Xem nhanh

Linh kiện - bảng mạch công nghiệp

Bản mạch CIP50-DMNRS232C

Xem nhanh

Linh kiện - bảng mạch công nghiệp

Card màn hình Gigabyte GTX 1050 2GB DDR5 1Fan

Xem nhanh

Linh kiện - bảng mạch công nghiệp

Card màn hình Gigabyte GTX 1050 2GB DDR5 2 Fan

Xem nhanh

Linh kiện - bảng mạch công nghiệp

Card màn hình VGA Zotac GTX 1050 TI 4GB DDR5

Xem nhanh

Linh kiện - bảng mạch công nghiệp

Nguồn máy tính lò sấy keo API5PC58

Xem nhanh