Bản mạch – GT710 UD2 D3 2GB

Còn hàng

Liên hệ Hotline